Stadsutveckling

6 december, 2017

Vi är en kompetent partner för fastighetsägare, kommuner och andra intressenter inom stadsutveckling. Vi lutar oss mot vår erfarenhet av hur man skapar levande och inkluderande städer och platser där människor trivs och vill vara. För att underlätta människors livspussel så behöver samhällsfunktioner planeras nära varandra och i kombination med rätt utbud av service, arbetsplatser, bostäder och kommunikationer. När dessa funktioner existerar i symbios ser vi att helheten blir större än var del för sig, vilket skapar attraktiva områden för såväl människor som näringsliv och offentliga verksamheter. Vi erbjuder oss att som långsiktig aktör och partner, genom del- eller helägt fastighetsinnehav, medverka i planeringen av funktioner och stadsmiljöer. Tillsammans skapar vi mervärden och bidrar positivt till upplevelsen av staden.

Vi är en kompetent partner för fastighetsägare, kommuner och andra intressenter inom stadsutveckling. Vi lutar oss mot vår erfarenhet av hur man skapar levande och inkluderande städer och platser där människor trivs och vill vara. För att underlätta människors livspussel så behöver samhällsfunktioner planeras nära varandra och i kombination med rätt utbud av service, arbetsplatser, bostäder och kommunikationer. När dessa funktioner existerar i symbios ser vi att helheten blir större än var del för sig, vilket skapar attraktiva områden för såväl människor som näringsliv och offentliga verksamheter. Vi erbjuder oss att som långsiktig aktör och partner, genom del- eller helägt fastighetsinnehav, medverka i planeringen av funktioner och stadsmiljöer. Tillsammans skapar vi mervärden och bidrar positivt till upplevelsen av staden.

Fler nyheter

Nystads sportanläggning i Kungsbacka – färdig

Nystad har i dagarna färdigställt Västkustens finaste sportanläggning i centrala Kungsbacka och hyresgästen Kungsbacka kommun har tillträtt de cirka 5 400 kvadratmeter stora och toppmoderna lokalerna. Nystad och Kungsbacka kommun har sedan tidigare tecknat ett 20-årigt hyresavtal och utvecklingen har skett på rekordtid. Efter denna milstolpe går bolaget nu in i ägande och förvaltande fas […]

Vård- och omsorgsboenden – mer välfärd för mindre pengar

Vi tror på att rätt miljöer för vård- och omsorg kan ge äldre mer trivsel och trygghet på ålderns höst. Vi är övertygade om att det går att förbättra människors upplevelse i mötet med staden och samhället.

Skolor – med fokus på upplevelsen och resultaten

Vi tror på att barn och ungdomar som får rätt miljöer för utbildning och fritid får en bättre start i livet. Därför utgår vi från individens behov när vi utvecklar, aktivt äger och förvaltar skolor.

Vad

Vi utvecklar, äger och förvaltar våra gemensamma platser – som skolor, utbildningsarenor, särskilda boenden och andra samhällsnyttiga fastigheter i nära samarbete med verksamheter och kommuner.

Kontakta oss!

NYSTAD Stadsutveckling AB

Stureplan 6, 114 35 Stockholm

Per Ronnevik
VD

076-627 58 15

Fredrik Hermansson
FASTIGHETSCHEF

070-861 57 63