Våra projekt

Nystad fortsätter att öka projektportföljen och i takt med att projekten går från planering till genomförande publiceras de här.

Vi utvecklar samhällsfastigheter och städer i nära samarbete med kommuner och verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv och alltid med individens behov i fokus. Vi tar ansvar för hela processen från förvärv av mark eller byggnad, till aktiv utveckling och förvaltning av lokaler utformade för att skapa den bästa upplevelsen. Tillsammans bygger vi välfärd och ett bättre samhälle.

Pågående

Tellus Sporthallar

Nystad driver detaljplan på del av Herbariet 2 i Midsommarkransen för att möjliggöra byggnation av 3 nya fullstora sporthallar. Planerad byggstart är preliminärt Q4 2022 med verksamhetsstart HT 2024.

Se länk


Inflyttning HT 2024

8 200 kvm

ca. 450 läktarkapacitet
Pågående

Tellus Skola

Nystad driver detaljplan på del av Herbariet 2 i Midsommarkransen för att möjliggöra omlokaliseringen av IES Liljeholmen. Planerad byggstart är preliminärt Q4 2022 med verksamhetsstart HT 2024.

Se länk


Inflyttning HT 2024

ca. 1 000 elever

Grundskola
Kommande

Skola i Ekerö

Nystad förvärvar fastigheten Ekebyhov 1:391 och har tecknat hyresavtal med Ekerö kommun för att möjliggöra omlokaliseringen av Birkaskolans för- och grundskoleverksamhet. Planerad byggstart är preliminärt kv4 2022 med verksamhetsstart HT 2024.

Se länk


Inflyttning HT 2024

600 elever

Förskola & Grundskola
Pågående

Skola i Österåker

Nystad förvärvar fastigheten Berga 6:35 och uppför ny grundskola i centrala Österåker för 600 elever F-9 med Internationella Engelska skolan som hyresgäst. Byggstart av skolan sker preliminärt kv1 2023 och de första eleverna börjar HT 2024. Skolan blir granne med Hackstahallen, som inrymmer skol- och föreningsidrott och kommer också att ägas och förvaltas av Nystad.

Se länk


Inflyttning HT 2024

600 elever

Grundskola
Färdigställd

Internationella Engelska Skolan Kungsbacka

Nystad har förvärvat en fastighet för uppförande av en ny grundskola i centrala Kungsbacka för 900 elever F-9. Internationella Engelska skolan blir hyresgäst och byggstart sker i april 2020. Skolan blir granne med Aranäsgymnasiet, Kungsbacka badhus, ishall och de två nya idrottshallarna som utvecklas av Nystad. Nystad har även tecknat entreprenadkontrakt med byggbolaget Brixly för uppförandet av skolan. De första eleverna börjar 2021.

Se länk


Inflyttning HT 2021

900 elever

Årskurs F-9
Färdigställd

Kungsbacka Sporthallar

Nystad bygger cirka 5 300 m² moderna och rymliga lokaler för skolidrott, föreningsidrotter och bollsporter i centrala Kungsbacka. En av hallarna får även en läktare för runt runt 1000 personer. Kungsbacka kommun har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med Nystad och Serneke är upphandlad byggentreprenör. Hallarna beräknas stå klara vid årsskiftet 2020/2021.

Se länk


Inflyttning Kv1 2021

5 300 kvm

1 000 läktarkapacitet

Kontakta oss!

NYSTAD Stadsutveckling AB

Kammakargatan 9a, 3 tr, 111 40 Stockholm

Per Ronnevik
VD

076-627 58 15

Fredrik Hermansson
FASTIGHETSCHEF

070-861 57 63