NYSTAD vill bidra till ett bättre samhälle och att förbättra människors upplevelse av välfärd

I nära samarbete med kommuner och verksamheter utvecklar vi samhällsfastigheter och städer utifrån ett helhetsperspektiv och alltid med individens behov i fokus. Nytänkande och långsiktighet är viktigt för oss när vi äger, förvaltar och kontinuerligt utvecklar skolor, särskilda boenden och andra platser för samhällsservice. Vi vill hjälpa kommuner att kunna lägga mer resurser på service för invånarna och mindre på underhåll och investeringar i fastigheter. Tillsammans skapar vi ett samhälle där människor utvecklas, trivs och vill stanna.

Stadsutveckling

Vi är en kompetent partner för fastighetsägare, kommuner och andra intressenter inom stadsutveckling. Vi lutar oss mot vår erfarenhet av hur man skapar levande och inkluderande städer och platser där människor trivs och vill vara. För att underlätta människors livspussel så behöver samhällsfunktioner planeras nära varandra och i kombination med rätt utbud av service, arbetsplatser, bostäder och kommunikationer. När dessa funktioner existerar i symbios ser vi att helheten blir större än var del för sig, vilket skapar attraktiva områden för såväl människor som näringsliv och offentliga verksamheter. Vi erbjuder oss att som långsiktig aktör och partner, genom del- eller helägt fastighetsinnehav, medverka i planeringen av funktioner och stadsmiljöer. Tillsammans skapar vi mervärden och bidrar positivt till upplevelsen av staden.

Skolor

Vi tror på att barn och ungdomar som får rätt miljöer för utbildning och fritid får en bättre start i livet. Därför utgår vi från individens behov när vi utvecklar, aktivt äger och förvaltar skolor. Tillsammans med verksamhetsutvecklare och kommuner utmanar vi gamla modeller, optimerar och skapar mervärden för att nå våra gemensamma mål. Vi tar hänsyn till livet och miljön mellan husen och kopplingen mellan inne och ute. Vi strävar mot nyskapande kreativ utformning och arkitektur, kvalitet i material och funktioner som är teknologiska, flexibla och hållbara för framtiden. Vi ser elevers och lärares behov på ett nytt sätt, för att utveckla moderna och effektiva skolor. Som långsiktig fastighetsägare tillhandahåller vi skolor och utbildningslokaler som utvecklats utifrån verksamheternas och barnens framtida behov. Vi ser till helheten i området och skapar möjligheter till samnyttjade lokaler och platser.

Vård- och omsorgsboenden

Vi tror på att rätt miljöer för vård- och omsorg kan ge äldre mer trivsel och trygghet på ålderns höst. Därför utgår vi från individens behov när vi utvecklar, aktivt äger och förvaltar fastigheter för välfärdstjänster. Genom att tillhandahålla moderna, samnyttjade och effektiva fastigheter hjälper vi kommuner att frigöra mer resurser till vård- och omsorg och mindre till underhåll och investeringar. Vi vill underlätta för kommuner och privata aktörer att leverera välfärdstjänster, anpassade till både invånarnas förväntningar och lokala förutsättningar. Vi tar ansvar för hela processen från förvärv av mark eller byggnad, till utveckling och förvaltning av lokaler utformade för att skapa den bästa upplevelsen. Som långsiktig partner och ägare, levererar vi en framtidssäker lösning i nära samarbete med kommuner, hyresgäster och andra intressenter.

Platser för samhällsservice

Vi förstår kommunernas utmaningar i att möta invånarnas behov av välfärd och att bygga ett samhälle där människor utvecklas, trivs och vill stanna. Vårt samhälle och våra levnadssätt förändras och våra insikter om hur olika miljöer påverkar människors upplevelser måste hänga med i den snabba utvecklingen. Därför arbetar vi med fastigheter för samhällsservice ur ett holistiskt och nytänkande perspektiv, vare sig det handlar om att utveckla ett befintligt bestånd eller att bygga nytt. Vi vill förbättra människors upplevelse i mötet med staden och samhället. Samtidigt ser vi till helheten i området och skapar möjligheter till samnyttjade lokaler och platser, för att hitta rätt lösningar för offentlig och privat samverkan. Som fastighetsägare erbjuder vi skattefinansierade och privata verksamheter ett långsiktigt samarbete i utvecklingen av exempelvis simhallar, bibliotek, kommunhus, kulturhus och idrottsanläggningar.

Kontakta oss!

NYSTAD Stadsutveckling AB

Kammakargatan 9a, 3 tr, 111 40 Stockholm

Per Ronnevik
VD

076-627 58 15

Fredrik Hermansson
FASTIGHETSCHEF

070-861 57 63