Ett nytänkande fastighetsbolag

NYSTAD är ett stadsutvecklande fastighetsbolag med inriktning på samhällsfastigheter. Bolaget grundades 2017 av Per Ronnevik och Fredrik Hermansson som båda har gedigna erfarenheter av att utveckla och förvalta fastigheter, både kommersiella och offentliga. Med runt 100 stora projekt i ryggen har de tillsammans en unik kombination av kompetenser och kontaktnät. Per och Fredrik drivs av övertygelsen om att det går att förbättra människors upplevelse av välfärd och gemensamma platser.

image

AFFÄRSIDÉ

NYSTAD skapar bättre förutsättningar för kommuner och verksamheter att växa och möta invånarnas behov av välfärd genom att utveckla, aktivt äga och förvalta samhällsfastigheter ur ett stadsbyggnadsperspektiv.

VISION

NYSTAD är förebilden för utveckling av samhällsfastigheter som skapar levande och inkluderande städer.

Per Ronnevik

"Jag brinner för att utveckla platser till destinationer där folk trivs och vill vara"

Per Ronnevik har mer än 25 års erfarenhet inom fastighetsutveckling, transaktion och fastighetsförvaltning och grundade Nystad tillsammans med Fredrik 2017. Per har innan dess varit nordisk fastighetsutvecklingsdirektör på ett av Europas största fastighetsbolag, Unibail-Rodamco, där han ansvarade för bolagets nordiska utvecklingsportfölj inkluderande bostäder, kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter. De projektinvesteringar som genomfördes under Per's ansvar uppgår till mer än 10 miljarder kronor och inkluderar några av Sveriges största projekt.

Fredrik Hermansson

"Jag vill bidra till ett bättre samhälle"

Fredrik Hermansson har 25 års erfarenhet av byggproduktion, fastighetsutveckling, förvaltning och transaktion och grundade Nystad tillsammans med Per 2017. Innan dess har han bl.a. varit projektutvecklingschef 2010-2015 och förvaltningschef norra Sverige 2013-2015 för samhällsfastigheter på Hemsö. Under den tiden ansvarade han för fler än 30 nyproduktioner och större ombyggnationer av skolor, idrottshallar, polishus m.m. Mellan 2015 och 2017 var Fredrik projekt- och förvaltningschef på SHH Bostad med ansvar för bolagets utveckling och byggnation av bostäder inom Sverige.  

Kontakta oss!

NYSTAD Stadsutveckling AB

Kammakargatan 9a, 3 tr, 111 40 Stockholm

Per Ronnevik
VD

076-627 58 15

Fredrik Hermansson
FASTIGHETSCHEF

070-861 57 63