Ett nytänkande fastighetsbolag

NYSTAD är ett stadsutvecklande fastighetsbolag med inriktning på samhällsfastigheter. Bolaget grundades 2017 av Per Ronnevik och Fredrik Hermansson som båda har gedigna erfarenheter av att utveckla och förvalta fastigheter, både kommersiella och offentliga. Med runt 100 stora projekt i ryggen har de tillsammans en unik kombination av kompetenser och kontaktnät. Per och Fredrik drivs av övertygelsen om att det går att förbättra människors upplevelse av välfärd och gemensamma platser.

image

AFFÄRSIDÉ

NYSTAD skapar bättre förutsättningar för kommuner och verksamheter att växa och möta invånarnas behov av välfärd genom att utveckla, aktivt äga och förvalta samhällsfastigheter ur ett stadsbyggnadsperspektiv.

VISION

NYSTAD är förebilden för utveckling av samhällsfastigheter som skapar levande och inkluderande städer.

Per Ronnevik

"Jag brinner för att utveckla platser till destinationer där folk trivs och vill vara"

Per Ronnevik har mer än 20 års erfarenhet inom fastighetsutveckling, transaktion och förvaltning. Per har de senaste 10 åren varit nordisk fastighetsutvecklingsdirektör på Europas ledande kommersiella fastighetsbolag, Unibail-Rodamco, där han ansvarat för utvecklingsprojekt inkluderande bostäder, kontor, handel- och service, hotell, samhällsfastigheter och infrastruktur. De projektinvesteringar som genomförts under de senaste åren uppgår till mer än 10 miljarder kronor. Per har omfattande erfarenhet av stadsutveckling ur ett helhetsperspektiv men också bevisad erfarenhet av utveckling och genomförande av några av Sveriges största projekt.

Erfarenheter av utvecklingsprojekt i urval:

 • Mall of Scandinavia i Solna
 • Nya Täby Centrum
 • Nacka Forum
 • Solna Centrum
 • Fisketorvet i Köpenhamn
 • Skärholmen Centrum SKHLM
 • Bostäder i Hammarby Sjöstad
Fredrik Hermansson

"Jag vill bidra till ett bättre samhälle"

Fredrik Hermansson har 20 års erfarenhet inom bygg- och fastighetsbranschen. Fredrik har bl.a. varit projektutvecklings- och projektchef på Hemsö. Under fem år ansvarade han för i snitt ca 20 parallella projekt för utveckling av samhällsfastigheter. Som tf regionchef på Hemsö ansvarade han för förvaltning av ett 100-tal fastigheter till ett värde om ca 7 miljarder kronor. Hyresgäster/operatörer var stora privata aktörer, myndigheter och kommuner. De senaste åren har Fredrik varit projekt- och förvaltningschef på SHH Bostad, där han även ansvarat för partnerskap med investerare och styrelsearbeten

Erfarenheter av utvecklingsprojekt i urval:

 • MESSINGEN i Upplands Väsby, 15 000 kvm
 • Polishuset i Umeå, 14 000 kvm
 • Äldreboende i bl.a. Tyresö, Lund, Färgelanda, Gävle, Norrköping, Mariestad
 • Skolor i Staffanstorp, Lund, Sundbyberg, Linköping
 • Tingsrätt i Nyköping
 • Sjukhus i Lysekil
 • Badhus/gym i Vallentuna, 7 000 kvm, samt bostäder och handelsytor
 • Detaljplaneutveckling i Vallentuna Centrum (handel, bostäder, sporthall, tandläkare)
 • Detaljplaneutveckling i Norrköping, Täby och Umeå

Kontakta oss!

NYSTAD Stadsutveckling AB

Stureplan 6, 114 35 Stockholm

Per Ronnevik
VD

076-627 58 15

Fredrik Hermansson
FASTIGHETSCHEF

070-861 57 63